HomePage Forums Traveler I can not install the demo Reply To: I can not install the demo

#1202

ồ, bạn nói được tiếng Việt?
Cảm ơn, mình đã cài đặt được demo, nhưng menu ko được cài. Nhưng không sao, vấn đề menu mình có thể cài thủ công cũng được.