HomePage Forums Traveler I can not install the demo Reply To: I can not install the demo

#1203

Chào bạn.

Hiện tại có 1 lỗi nhỏ là khi bạn dùng php v7, menu không import vào được.

Bên mình đã sửa lỗi đó trong phiên bản kế tiếp.

Bạn có thể liên hệ nếu có vấn đề nào khác.