HomePage Forums Traveler Hotel empty

Topic Resolution: Resolved

This topic contains 3 replies, has 2 voices, and was last updated by  shareforall 3 years, 10 months ago.

Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
 • Author
  Posts
 • #8590

  Không tìm thấy khách sạn, khách sạn trống.
  Hãy giúp mình sửa lỗi này

  P/s: Sorry, tôi biết các bạn có biết tiếng Việt.

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
  #8622

  Xin chào,

  Bạn không tìm thấy kết quả nào về hotel khi tìm kiếm bởi vì các hotel đã được cài đặt phải book trước 30 ngày kể từ ngày hôm nay.

  Bạn hãy edit 1 hotel nào đó, mở tab Other Options > Book before number of day và chuyển lại thông số đó về 0 sau đó thử tìm kiếm lại.

  Mình có sửa 1 số hotel và nó đã hiển thị bình thường:

  https://www.xedich.net/hotel-full-map/

  Cảm ơn.

  #8750

  Cảm ơn Bryan.
  Mình muốn hỏi thêm là để ẩn tiêu đề trang (Hide Title) thì làm thế nào?

  #8751

  Cảm ơn, mình sử dụng css code sau và đã tự xoá được Title

  .page-template-default .page-title { display: none; }

Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)

The forum ‘Traveler’ is closed to new topics and replies.